Roubená zvonice a studna stojící na Ostrovecké návsi po bývalé tvrzi.

Roubený ostrovecký (Zímův) mlýn vzdálen cca 600 m západně od centra vsi.

Soubor původní roubené lidové architektury v Ostrovci.

V části Lhotka je obdélníková kaple se zlidovělou sochou sv. Jana Nepomuckého.