Úřední deska

Posted on by


vyvěšeno na web: 26.11.2020


vyvěšeno na web: 26.11.2020


vyvěšeno na web: 23.11.2020


vyvěšeno na web: 23.11.2020


vyvěšeno na web: 8.11.2020


vyvěšeno na web: 8.11.2020


vyvěšeno na web: 8.11.2020


vyvěšeno na web: 2.10.2020


vyvěšeno na web: 26.8.2020


vyvěšeno na web: 26.8.2020


vyvěšeno na web: 13.7.2020


vyvěšeno na web: 13.7.2020


vyvěšeno na web: 13.7.2020


vyvěšeno na web: 7.7.2020


vyvěšeno na web: 17.6.2020


vyvěšeno na web: 31.5.2020


vyvěšeno na web: 31.5.2020


vyvěšeno na web: 31.5.2020


vyvěšeno na web: 31.5.2020


vyvěšeno na web: 31.5.2020


vyvěšeno na web: 31.5.2020


vyvěšeno na web: 28.5.2020


vyvěšeno na web: 20.5.2020


vyvěšeno na web: 20.5.2020


vyvěšeno na web: 20.5.2020


vyvěšeno na web: 20.5.2020


vyvěšeno na web: 20.5.2020


vyvěšeno na web: 20.5.2020


vyvěšeno na web: 15.5.2020


vyvěšeno na web: 30.4.2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce – 20.12.2019 včetně příloh
vyvěšeno na web: 14.1.2020

Mikroregion Zbirožsko – rozpočtové opatření č. 2 /2019
vyvěšeno na web: 23.12.2019

Mikroregion Zbirožsko – schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2022
vyvěšeno na web: 23.12.2019

Mikroregion Zbirožsko – schválený rozpoč na rok 2020
vyvěšeno na web: 23.12.2019

Návrh rozpočtu obce Ostrovec Lhotka na rok 2020
vyvěšeno na web: 4.12.2019

Mikroregion Zbirožsko – vyhláška o zasedání 25.11.2019
vyvěšeno na web: 7.11.2019

Mikroregion Zbirožsko – střednědobý výhled rozpočtu – návrh na roky 2021-22
vyvěšeno na web: 7.11.2019

Mikroregion Zbirožsko – rozpočtové opatření č. 2 – návrh
vyvěšeno na web: 7.11.2019

Potvrzení o vyvěšení podkladů úřední desce obce
vyvěšeno na web: 7.11.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 4.10. 2019 včetně příloh
vyvěšeno na web: 15.10.2019

ZU MRG Zbirožsko za rok 2018
vyvěšeno na web: 17.7.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni DSO za rok 2018
vyvěšeno na web: 17.7.2019

Mikroregion Zbirožsko – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
vyvěšeno na web: 17.7.2019

Mikroregion Zbirožsko – účetní závěrka k 31.12.2018
vyvěšeno na web: 17.7.2019

Mikroregion Zbirožsko – Rozpočtové opatření č.1. 2019
vyvěšeno na web: 17.7.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7.6.2019 včetně příloh
vyvěšeno na web: 14.6.2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 7.6.2019
vyvěšeno na web: 23.5.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2018
vyvěšeno na web: 22.5.2019

Výkaz zisku a ztraty obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 22.5.2019

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 22.5.2019

Rozvaha rozpočtu obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 22.5.2019

Příloha rozpočtu obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 22.5.2019

Závěrečný účet obce pro rok 2018 – návrh.pdf
vyvěšeno na web: 22.5.2019

Volby do Evropského parlamentu 2019
vyvěšeno na web: 7.5.2019

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zbirožsko 2018
vyvěšeno na web: 7.5.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5.4.2019
vyvěšeno na web: 13.4.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.12.2018 a Inventura
vyvěšeno na web: 10.1.2019

Rozpočet obce na rok 2019
vyvěšeno na web: 4.1.2019

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 28.12.2018 a návrh rozpočtu obce na rok 2019
vyvěšeno na web: 10.12.2018

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 30.11.2018
vyvěšeno na web: 5.12.2018

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 30.11.2018
vyvěšeno na web: 21.11.2018

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 9.11.2018
vyvěšeno na web: 12.11.2018

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 9.11.2018
vyvěšeno na web: 1.11.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 29.10.2018
vyvěšeno na web: 1.11.2018

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
vyvěšeno na web: 28.10.2018

Oznámení o výsledcích voleb
vyvěšeno na web: 28.10.2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno na web: 14.08.2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
vyvěšeno na web: 14.08.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Závěrečný účet obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení finančního rozpočtu obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Příloha konsolidovaná obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Účetní rozvaha obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Rozvaha obce k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Příloha rozpočtu k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Rozvaha Mikroregion zbirožsko k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Výkaz plnění rozpočtu Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Výsledek přezkoumání hospodaření Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Návrh závěrečného účtu Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 27.3.2018

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
vyvěšeno na web: 27.3.2018

Návrh příjmů a výdajů obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 8.3.2018

Veřejná výhláška – o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
vyvěšeno na web: 12.2.2018

Úřední deska – Archiv 2017

Úřední deska – Archiv 2016

Úřední deska – Archiv 2015

Úřední deska – Archiv před 2015