Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 28.12.2018 a návrh rozpočtu obce na rok 2019
vyvěšeno na web: 10.12.2018

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 30.11.2018
vyvěšeno na web: 5.12.2018

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 30.11.2018
vyvěšeno na web: 21.11.2018

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 9.11.2018
vyvěšeno na web: 12.11.2018

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 9.11.2018
vyvěšeno na web: 1.11.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 29.10.2018
vyvěšeno na web: 1.11.2018

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
vyvěšeno na web: 28.10.2018

Oznámení o výsledcích voleb
vyvěšeno na web: 28.10.2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno na web: 14.08.2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
vyvěšeno na web: 14.08.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Závěrečný účet obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení finančního rozpočtu obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Příloha konsolidovaná obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Účetní rozvaha obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Rozvaha obce k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Příloha rozpočtu k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Rozvaha Mikroregion zbirožsko k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Výkaz plnění rozpočtu Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Výsledek přezkoumání hospodaření Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Návrh závěrečného účtu Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 27.3.2018

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
vyvěšeno na web: 27.3.2018

Návrh příjmů a výdajů obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 8.3.2018

Veřejná výhláška – o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
vyvěšeno na web: 12.2.2018