Pravidla rozpočtového provizoria 2015
vyvěšeno na web: 1.12.2014 (PDF, 37 kB)

Slib zastupitelů obce 2014
vyvěšeno na web: 7.11.2014 (PDF, 364 kB)

Ustavující zasedání 5.11.2014
vyvěšeno na web: 7.11.2014 (PDF, 391 kB)

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva 2014
vyvěšeno na web: 1.11.2014 (PDF, 366 kB)

Výsledky komunálních voleb 2014
vyvěšeno na web: 11.10.2014 (PDF, 1178 kB)

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU sestavený k 31.12.2013
vyvěšeno na web: 29.5.2014 (PDF, 201 kB)

Závěrečný účet obce za rok 2013
vyvěšeno na web: 13.5.2014 (PDF, 31 kB)

Přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec-Lhotka za rok 2013
vyvěšeno na web: 13.5.2014 (PDF, 5379 kB)

Návrh rozpočtu obce Ostrovec – Lhotka pro rok 2014
vyvěšeno na web: 13.3.2014 (PDF, 20 kB)

Rozpočtový výhled 2013-2017
vyvěšeno na web: 13.3.2014 (PDF, 24 kB)

Rozpis služeb na rok 2014
vyvěšeno na web: 17.1.2014 (PDF, 23 kB)

Rozpis schůzí obecního zastupitelstva
vyvěšeno na web: 17.1.2014 (PDF, 12 kB)

Závěrečný účet obce za rok 2012
vyvěšeno na web: 6.6.2013 (PDF, 30,8 kB)

Návrh rozpočtu obce Ostrovec – Lhotka pro rok 2013
vyvěšeno na web: 24.4.2013 (PDF, 20,0 kB)

Výkaz zisku a ztráty 20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 1936 kB)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 20121231-1
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 6924 kB)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 20121231-2
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 6923 kB)

Rozvaha_20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 3139 kB)

Příloha účetní závěrky 20121231-1
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 4176 kB)

Příloha_účetní_závěrky_20121231-2
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 4176 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu 20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 740 kB)

Přehled o peněžních tocích 20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 1001 kB)

Rozpis schůzí obecního zastupitelstva na rok 2013
vyvěšeno na web: 6.1.2013 (PDF, 10,1 kB)

Rozpis služeb na rok 2013
vyvěšeno na web: 6.1.2013 (PDF, 11,7 kB)