Vážení občané a majitelé nemovitostí , blíží se veřejné projednání Vymezení zastavěného území na katastrech obce.
Návrh si lze prohlédnout na tomto odkazu :
Vymezení zastavěného území na katastrech obce