Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Ostrovec – Lhotka

Zasedání je veřejné a bude se konat dne 18.12.2020 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Ostrovec – Lhotka.
Program:
1/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2/ Schválení programu
3/ Schválení rozpočtu 2020
4/ Inventarizace 2020
5/ Odměny ZO 2021
6/ Dohody o provedení práce 2021
7/ Rozpočtová změna
8/ Pomník Ostrovec
9/ Kronika
10/Diskuse

MVDr. Václav Vozák
starosta obce
Vyvěšeno i elektronicky: 4.12.2020
Sejmuto: 18:12.2020