Úřední deska

Posted on by

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5.4.2019
vyvěšeno na web: 13.4.2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 28.12.2018 a Inventura
vyvěšeno na web: 10.1.2019

Rozpočet obce na rok 2019
vyvěšeno na web: 4.1.2019

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 28.12.2018 a návrh rozpočtu obce na rok 2019
vyvěšeno na web: 10.12.2018

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 30.11.2018
vyvěšeno na web: 5.12.2018

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 30.11.2018
vyvěšeno na web: 21.11.2018

Zápis ze schůze zastupitelstva obce 9.11.2018
vyvěšeno na web: 12.11.2018

Oznámení o konání schůze zastupitelstva obce 9.11.2018
vyvěšeno na web: 1.11.2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 29.10.2018
vyvěšeno na web: 1.11.2018

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
vyvěšeno na web: 28.10.2018

Oznámení o výsledcích voleb
vyvěšeno na web: 28.10.2018

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno na web: 14.08.2018

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce
vyvěšeno na web: 14.08.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Závěrečný účet obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Výkaz pro hodnocení finančního rozpočtu obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Příloha konsolidovaná obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Účetní rozvaha obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 31.12.2017

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Rozvaha obce k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Příloha rozpočtu k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 14.6.2018

Rozvaha Mikroregion zbirožsko k 31.12.2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Výkaz plnění rozpočtu Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Výsledek přezkoumání hospodaření Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Návrh závěrečného účtu Mikroregion Zbirožsko 2017
vyvěšeno na web: 4.6.2018

Schválený rozpočet obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 27.3.2018

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
vyvěšeno na web: 27.3.2018

Návrh příjmů a výdajů obce na rok 2018
vyvěšeno na web: 8.3.2018

Veřejná výhláška – o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
vyvěšeno na web: 12.2.2018

Mikroregion Zbirožsko rozpočtové opatření č. 4 /2017
vyvěšeno na web: 15.12.2017

Schválený rozpočet Mikroregionu Zbirožsko na rok 2018
vyvěšeno na web: 15.12.2017

Mikroregion Zbirožsko střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020.pdf
vyvěšeno na web: 14.12.2017

Jmenování členů okrskové volební komise
vyvěšeno na web: 2.12.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno na web: 2.12.2017

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018
vyvěšeno na web: 30.11.2017

Rozpočtové opatření č. 7
vyvěšeno na web: 30.11.2017

Stanovení minimálního počtu členů volební komise
vyvěšeno na web: 28.11.2017

Oznámení o době a místě konání voleb
vyvěšeno na web: 28.11.2017

Veřejná vyhláška – správa lesů
vyvěšeno na web: 14.11.2017

Rozpočtové opatření č.6
vyvěšeno na web: 1.11.2017

Jmenování členů volební komise
vyvěšeno na web: 5.9.2017

Oznámení o době a místě konání voleb
vyvěšeno na web: 5.9.2017

Stanovení minimálního počtu členů volební komise
vyvěšeno na web: 5.9.2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
vyvěšeno na web: 5.9.2017

Rozpočtové opatření č. 5
vyvěšeno na web: 25.8.2017

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí – výstavba splaškové kanalizace a výstavba ČOV pro obec Ostrovec – Lhotka
vyvěšeno na web: 8.8.2017

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na období 2018-2019
vyvěšeno na web: 27.7.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na rok 2017
vyvěšeno na web: 27.7.2017
Závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2016
vyvěšeno na web: 27.7.2017

Rozpočtové opatření č. 4
vyvěšeno na web: 1.7.2017

Závěrečný účet obce za rok 2016
vyvěšeno na web: 16.6.2017
Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2016
vyvěšeno na web: 16.6.2017
Rozvaha a vysledovka k 31.12.2016
vyvěšeno na web: 16.6.2017
Příloha účetní uzávěrky k 31.12.2016
vyvěšeno na web: 16.6.2017

Dražební vyhláška ze dne 13.6.2017
vyvěšeno na web: 16.6.2017

Oznámení zahájení územního řízení č.j. 903/2017 ze dne 9.6.2017
vyvěšeno na web: 10.6.2017

Rozpočtové opatření č. 3
vyvěšeno na web: 1.6.2017

Závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2016
vyvěšeno na web: 31.5.2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko
vyvěšeno na web: 31.5.2017

Rozvaha Mikroregionu Zbirožsko k 31.12.2016
vyvěšeno na web: 31.5.2017

Vyhláška – zasedání zástupců obcí sdružených v mikroregionu
vyvěšeno na web: 31.5.2017

Zpráva o přezkumu Mikroregion Zbirožsko (za rok 2016)
vyvěšeno na web: 31.5.2017

Rozpočtové opatření č. 2
vyvěšeno na web: 1.5.2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017 (příjmy a výdaje)
vyvěšeno na web: 17.4.2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 (příjmy a výdaje)
vyvěšeno na web: 14.3.2017

Rozpočtové opatření č. 1
vyvěšeno na web: 1.3.2017

Střednědobý výhled rozpočtu 2017
vyvěšeno na web: 24.2.2017

Záměr prodeje Králová
vyvěšeno na web: 9.1.2017

Mikroregion – rozpočtový výhled
Návrh rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na rok 2017
Plán inventarizace MRG Zbirožsko na rok 2016
Vyhláška Mikroregion 11.2016
vyvěšeno na web: 5.12.2016

Schválení účetní uzávěrky 2015
vyvěšeno na web: 17.6.2016

Materiály z Mikroregionu Zbirožsko

Vyhláška mikroregionu
Zápis ze schůze mikroregionu
Zpráva o výsledku přezkoumání
Návrh závěrečného účtu mikroregionu 2015
Příloha účetní uzávěrky mikroregionu za rok 2015
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení
Výkaz zisku a ztráty

vyvěšeno na web: 15.6.2016

Závěrečný účet obce 2015
Fenix – finance 12/2015
Přezkum hospodaření 2015
vyvěšeno na web: 2.6.2016

Návrh rozpočtu 2016 – Ostrovec Lhotka
vyvěšeno na web: 14.3.2016

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – Základní informace
vyvěšeno na web: 22.2.2016

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – Ostrovec Lhotka
vyvěšeno na web: 22.2.2016

Závěrečný účet obce Ostrovec – Lhotka za rok 2014
vyvěšeno na web: 13.4.2015 (PDF, 56,6 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostrovec – Lhotka za rok 2014
vyvěšeno na web: 13.4.2015 (PDF, 2 758,4 kB)

Účetní sestava obce Ostrovec – Lhotka za rok 2014
vyvěšeno na web: 13.4.2015 (PDF, 302,6 kB)

Schvalení účetní uzávěrky obce Ostrovec – Lhotka za rok 2014
vyvěšeno na web: 27.3.2015 (PDF, 46,9 kB)

Návrh rozpočtu obce Ostrovec – Lhotka pro rok 2015
vyvěšeno na web: 13.3.2015 (PDF, 350,2 kB)

 

Rozpis služeb členů zastupitelstva v roce 2015
vyvěšeno na web: 4.1.2015 (PDF, 15,6 kB)

Schůze obecního zastupitelstva v roce 2015
vyvěšeno na web: 4.1.2015 (PDF, 15,8 kB)

Pravidla rozpočtového provizoria 2015
vyvěšeno na web: 1.12.2014 (PDF, 37 kB)

Slib zastupitelů obce 2014
vyvěšeno na web: 7.11.2014 (PDF, 364 kB)

Ustavující zasedání 5.11.2014
vyvěšeno na web: 7.11.2014 (PDF, 391 kB)

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva 2014
vyvěšeno na web: 1.11.2014 (PDF, 366 kB)

Výsledky komunálních voleb 2014
vyvěšeno na web: 11.10.2014 (PDF, 1178 kB)

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU sestavený k 31.12.2013
vyvěšeno na web: 29.5.2014 (PDF, 201 kB)

Závěrečný účet obce za rok 2013
vyvěšeno na web: 13.5.2014 (PDF, 31 kB)

Přezkoumání hospodaření ÚSC Ostrovec-Lhotka za rok 2013
vyvěšeno na web: 13.5.2014 (PDF, 5379 kB)

Návrh rozpočtu obce Ostrovec – Lhotka pro rok 2014
vyvěšeno na web: 13.3.2014 (PDF, 20 kB)

Rozpočtový výhled 2013-2017
vyvěšeno na web: 13.3.2014 (PDF, 24 kB)

Rozpis služeb na rok 2014
vyvěšeno na web: 17.1.2014 (PDF, 23 kB)

Rozpis schůzí obecního zastupitelstva
vyvěšeno na web: 17.1.2014 (PDF, 12 kB)

Závěrečný účet obce za rok 2012
vyvěšeno na web: 6.6.2013 (PDF, 30,8 kB)

Návrh rozpočtu obce Ostrovec – Lhotka pro rok 2013
vyvěšeno na web: 24.4.2013 (PDF, 20,0 kB)

Výkaz zisku a ztráty 20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 1936 kB)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 20121231-1
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 6924 kB)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 20121231-2
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 6923 kB)

Rozvaha_20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 3139 kB)

Příloha účetní závěrky 20121231-1
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 4176 kB)

Příloha_účetní_závěrky_20121231-2
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 4176 kB)

Přehled o změnách vlastního kapitálu 20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 740 kB)

Přehled o peněžních tocích 20121231
vyvěšeno na web: 20.3.2013 (PDF, 1001 kB)

Rozpis schůzí obecního zastupitelstva na rok 2013
vyvěšeno na web: 6.1.2013 (PDF, 10,1 kB)

Rozpis služeb na rok 2013
vyvěšeno na web: 6.1.2013 (PDF, 11,7 kB)